Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Regio Centraal Brabant

100 jaar NMT/KNMT

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, de NMT, bestaat al 100 jaar en is nu koninklijk (KNMT). Zoals de naam het zegt, heeft de KNMT de bevordering van de tandheelkunde als doelstelling. Door het stimuleren van de wetenschappelijke kennis en kunde van de tandartsen en het bevorderen van de tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en preventief gedrag bij de patiënten, is de algehele gebitsgezondheid in afgelopen 100 jaar onvoorstelbaar verbeterd.
De KNMT behartigt dus niet alleen de belangen van de tandartsen maar bovenal die van de patiënten!

De KNMT Regio Centraal Brabant

Noord Brabant is een innovatieve provincie op allerlei gebieden en niet in de laatste plaats op het gebied van de tandheelkunde. Dit blijkt ook in de KNMT Regio Centraal Brabant. Met ruim 800 tandheelkundige professionals vertegenwoordigt de KNMT Centraal Brabant actief de overgrote meerderheid van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in de regio.
Hierdoor is zij in staat om niet alleen op nationaal KNMT niveau een duidelijke stem te laten horen maar kan zij ook zichtbaar in de regio de tandheelkundige zorg verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het eenduidige protocol voor tandheelkundige ingrepen bij patiënten met antistollingsmedicijnen dat samen met de zes trombosediensten in de regio is ontwikkeld.

Leden KNMT Centraal Brabant

Onze leden zijn professionals met een passie voor de tandheelkunde, orthodontie, of mond-kaak- en aangezichtschirurgie. Deze passie komt niet alleen tot uiting in hun dagelijkse praktijk maar ook door hun activiteiten daarbuiten. Zij doen vrijwilligerswerk in tandheelkundige besturen, commissies, overlegstructuren en visitatieprojecten. Daarnaast zet een aantal leden zich belangeloos in voor tandheelkundige projecten in ontwikkelingslanden.

In 2007 werden de KNMT afdelingen 's-Hertogenbosch en omstreken, Midden Brabant en Eindhoven en omstreken samengevoegd tot de grote KNMT regio Centraal Brabant.

Meest recente berichten

Richard Mastwijk, financieel planner'Hoe nu verder na het NZA-kostprijsonderzoek?' - 28 mei 2015

Mr. drs. Alexander Tolmeijer'Wat doet 6% omzetdaling met je als tandarts?' - 24 november 2014

Uitnodiging Nascholingsavond KNMT-afdeling Centraal Brabant - 25 september 2014

'Het patiëntendossier in de praktijk'

Donderdag 25 september 2014
Locatie: automuseum Classic Park, Koppenhoefstraat 14, 5283 VK in Boxtel

De KNMT-afdeling Centraal Brabant nodigt u en uw team van harte uit voor een avond van nascholing, en coll...

Lees verder »

Seminar Wet Werk en Zekerheid - 24 juni 2014

Als u tandarts-werkgever bent, wordt u binnenkort geconfronteerd met de uitwerking van het wetsvoorstel 'Werk en Zekerheid'. Hierin staat ondermeer een eenvoudiger ontslagrecht en meer zekerheid voor flexwerkers. De bedoeling is dat de eerste wijzigingen al ingaan per 1 juli! Wee...

Lees verder »

Mevr. Katrien Braeckmans MScCollegiale ontmoeting 100 jaar KNMT - 22 mei 2014

Collegiale ontmoeting 100 jaar KNMT in Kasteel Maurick te Vught.

Lees verder »

drs. Albert Jan Rijnsburger, NMT hoofd Structuur en FinancieringInteractieve voordracht over het NMT-praktijkkostenmodel - 21 november 2013

Interactieve voordracht over het NMT-praktijkkostenmodel en de actualiteit van het NZa-kostenonderzoek door drs. Albert Jan Rijnsburger, NMT hoofd Structuur en Financiering en de afdelingsvergadering NMT regio Centraal Brabant op 21 november 2013.


Lees verder »

Bijeenkomsten en cursussen tandheelkundige radiologie voor tandartsassistenten

NMT regio Centraal Brabant organiseert deze bijeenkomsten naar aanleiding van de herziene Richtlijn Radiologie 2013. (september en oktober 2013)


Lees verder »

Cursusavond kwaliteitsjaarverslag - 30 mei 2013

Wist u dat veel tandartsenpraktijken wettelijk verplicht zijn om een kwaliteitsjaarverslag op te sturen? In samenwerking met de NMT-afdelingen Holland Noord en Amsterdam Haarlem, organiseren we op 30 mei 2013  een korte cursus 'kwaliteitsjaarverslag'. Het doel hiervan is om ...

Lees verder »

Mr. Rinie Roosen, belastingadviseur Healthcare BDOVoordracht door Mr. Rinie Roosen en afd. vergadering NMT Centraal Brabant - 23 mei 2013

Voordracht met discussie door Mr. Rinie Roosen over 'een andere kijk op de financiën van uw praktijk' tegen de achtergrond van het NZa kostenonderzoek en afdelingsvergadering NMT Centraal Brabant.


Lees verder »

drs. Ward van Dijk, tandarts te AmstelveenInteractieve voordracht 'tandartsen moeten naast medicus ook functioneren als ondernemer' - 20 november 2012

Interactieve voordracht van drs. Ward van Dijk, tandarts te Amstelveen, vml. vicevoorzitter HB NMT, over 'tandartsen moeten naast medicus ook functioneren als ondernemer' op 20 november 2012 .


Lees verder »

KNMT Centraal Brabant in beeld

Discussiëren over het KNMT visitatieproject ván tandartsen dóór tandartsen
Collegiale ontmoeting tijdens de bijeenkomst.
Leden bieden ook van tijd tot tijd hulp aan in ontwikkelingslanden.
Activiteiten ten behoeve van KNMT Centraal Brabant
 • 15-09-2015
  Klinische avond met Willem Sedee
  Het belang van dossiervorming in relatie met de forensische tandheelkunde
  PAOT Eindhoven Meer informatie »
 • 13-10-2015
  Klinische avond met Frederick Depraet
  Endodontologie
  PAOT Eindhoven Meer informatie »